Search

Kadra

Kadra Naszego Przedszkola

”Szczęśliwe jest dziecko, które odnajduje na każdym etapie wychowawcę zdolnego do udzielenia mu pomocy w stopniowym zdobywaniu sił i zapału koniecznych do wypełnienia jego ludzkiego przeznaczenia.”

Personel przedszkola stanowi wykwalifikowana kadra pedagogiczna i pracownicy obsługi.

Nauczycielki wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego zdolności i zainteresowania. Respektują prawa dziecka i szanują jego godność. Wychowawczynie stosują twórcze i nowoczesne metody nauczania i wychowania, otaczają opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymują dobry kontakt z ich rodzicami. Rodzice zaś mają możliwość codziennego kontaktu z nauczycielem swojego dziecka. Mogą też zobaczyć swoje dziecko na tle grupy podczas zajęć otwartych czy spotkań i uroczystości rodzinnych tj. np. Spotkanie Opłatkowe, Pasowanie na Przedszkolaka, Dzień Babci i Dziadka, Festyn Rodzinny „Mama, Tata i Ja”. Nauczycielki nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, dokształcają się i zdobywają nowe umiejętności pracy z dziećmi.

 

Kadra Przedszkola to:

 

PANI DYREKTOR – mgr Dorota Wiesławska

NAUCZYCIELKI PROWADZĄCE:
mgr Agnieszka Suszko- grupa I
mgr Jolanta Lengiewicz- grupa II
mgr Marzena Buczyńska - grupa III
mgr Dorota Wróbel –Zespół Przedszkolny W Bombli i w Korycinie
mgr Iwona Bajko- Zespół Przedszkolny w Zabrodziu i w Korycinie


W pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczycielom grupy najmłodszej pomaga:
Małgorzata Sołyjan-Jatkowska - pomoc nauczyciela

ZAJĘCIA DODATKOWE W PRZEDSZKOLU PROWADZĄ:

język angielski – mgr Katarzyna Waśkiewicz
religię –mgr Elżbieta Rudzińska

rytmikę –
terapię logopedyczną –  mgr Anna Fidziukiewicz

Pracownicy obsługi

Maria Czajkowska

Lucyna Bogdzia