Search

Ramowy rozkład dnia

Ramowy Rozkład dnia

w Przedszkolu im. Jana Pawła II w Korycinie

0730 - 0815

Zabawy wg inwencji i zainteresowań dzieci, wykonywanie zadań indywidualnych, pomoc w przygotowaniu do zajęć, zajęcia dodatkowe

Zabawa ruchowa / ćwiczenia poranne.

0815 - 0830

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

0830 - 0900

Śniadanie.

0900 - 1015

Zajęcia edukacyjno – wychowawcze, zabawy dydaktyczne, tematyczne, plastyczne, ruchowe, imprezy okolicznościowe.

1015 - 1115

Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie  przedszkolnym, spacery, wycieczki.

1115 - 1130

Zabiegi higieniczne i przygotowanie do obiadu.

1130 - 1200

Obiad.

1200 – 1300

Grupy młodsze: relaksacja, kwadrans na bajkę, gry stolikowe

Grupy starsze: kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy integracyjne, konstrukcyjne, plastyczno – techniczne,.

1300- 1400

Grupy młodsze: zabawy integracyjne, ćwiczenia stymulująco-    kompensacyjne, zabawy w kole ze śpiewem , zajęcia dodatkowe

Grupy starsze: Zajęcia dodatkowe, pobyt na świeżym    powietrzu rozwożenie dzieci dojeżdżających,

 

1400 – 1500

Zabawy i gry dydaktyczne, zabawy dowolne wg zainteresowań w małych zespołach, pobyt na świeżym powietrzu, omówienie wydarzeń dnia, prace porządkowe.

1500-1530

Zabawy spontaniczne, rozchodzenie się dzieci

 

W poniedziałki i czwartki odbywają się zajęcia logopedyczne

W środę zajęcia z rytmiki

We wtorek i czwartek zajęcia z języka angielskiego

 

 

Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach: 800 – 1300.

 

Zalecane warunki i sposób zagospodarowania czasu przebywania dzieci w przedszkolu (wg.  Podstawy programowej)

1.      co najmniej1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę ( zabawa swobodna przy niewielkim udziale nauczyciela)

2.      co najmniej1/5 czasu należy przeznaczyć na pobyt na świeżym powietrzu

3.      najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowanego wg wybranego programu wychowania przedszkolnego

4.      pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować ( czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne)